categorie

Sika - Membrana impermeabilizzante liquida Sikalastic-851

fabbricante: Sika

categoria: SIKA - prodotti chimici per l'edilizia

N. prodotto: 33555

Un multiplo del numero ordinato: 1 Aggiungi al carrello

Aggiungi agli Appunti Chiedi un prodotto Segnala un errore nella descrizione L'acquisto a rate è disponibile a partire da 100 PLN di valore del prodotto o dall'intero ordine. Il leasing è disponibile a partire da 369 PLN del valore del prodotto

prezzo su richiesta

prezzo di listino
unità netta
11.73EUR
per kg
prezzo promozionale
unità netta
10.75EUR
per kg
minimo commerciale
quantità del prodotto
413.00 kg
unità
commercio
413.00 kg
prezzo totale
listino prezzi netto
4,845.74EUR
per 413.00 kg
prezzo totale
rete promozionale
4,438.42EUR
per 413.00 kg
prezzo di listino
unità lorda
14.43EUR
per kg
prezzo promozionale
unità lorda
13.22EUR
per kg
minimo commerciale
quantità del prodotto
413.00 kg
unità
commercio
413.00 kg
prezzo totale
listino prezzi lordo
5,960.27EUR
per 413.00 kg
prezzo totale
promozionale lordo
5,459.26EUR
per 413.00 kg

Descrizione del prodotto

Sikalastic-851 to dwuskładnikowa, elastyczna, szybko wiążąca, barwna membrana hydroizolacyjna, hydbryda poliuretanu i polimocznika, o średniej odporności chemicznej. Produkt przeznaczony jest tylko do nakładania metodą natrysku.

Cechy

 • prawie natychmiastowa możliwość oddania do eksploatacji
 • bardzo szybka reaktywność i czas wiązania
 • możliwość układania w temperaturach od -10°C do +50°C
 • doskonałe możliwości pokrywania rys podłoża
 • zachowuje właściwości pod stałym działaniem temperatury od -30°C do +100°C w suchych warunkach
 • średnia odporność chemiczna
 • dobra odporność na ścieranie
 • odporny na sole odladzające, bitumy, alkalia, wodę pitną, wody gruntowe i różne chemikalia
 • wystawienie na bezpośrednie działanie promieniowania UV może prowadzić do żółknięcia i kredowania powłok

Zastosowanie

Produkt znajduje zastosowanie w izolacji przeciwwodnej płyt pomostowych z nawierzchnią asfaltową wałowaną na gorąco (dopuszczona zgodnie z BBA/HAPAS); izolacji przeciwwodnej płyt pomostowych z nawierzchnią z asfaltu lanego (badana zgodnie z ETAG 033); izolacji przeciwwodnej konstrukcji zanurzonych, izolacji przeciwwodnej dachów, izolacji przeciwwodnej tarasów i balkonów, izolacji przeciwwodnej parkingów samochodowych. Stosowana również w powłokach zbiorników na wodę w elektrowniach oraz jako powłoki i okładziny konstrukcji w oczyszczalniach ścieków.

Dane techniczne

 • baza chemiczna: hybryda poliuretanu/polimocznika
 • wygląd: składnik A barwa przezroczysta, składnik B szara (zbliżona do RAL 7004)
 • gęstość: składnik A ~ 1,08 kg/dm3, składnik B ~ 1,04 kg/dm3 (gęstość określana w temperaturze +20°C)
 • zawartość części stałych ~ 99%
 • lepkość (temperatura +20°C): składnik A ~ 2300 mPa∙s; składnik B ~ 2300 mPa∙s
 • Twardość Shore'a A ~ 85 - wg DIN 53505
 • odporność mechaniczna: ~ 13 mg dla H17/1000 g/1000 cykli; ~ 480 mg dla H22/1000 g/1000 cykli - wg PN-EN ISO 5470-1
 • wytrzymałość na rozciąganie ~ 11 MPa - wg DIN 53504
 • wydłużenie przy zerwaniu ~ 350% - wg DIN 53504
 • przenoszenie zarysowań podłoża: klasa A5 statyczne, klasa B 4.2 dynamiczne - wg PN-EN 1062-7
 • warunki aplikacji: temperatura otoczenia minimum +1°C/maksimum +40°C; wilgotność względna powietrza < 85%
 • warunki składowania - produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +30°C; chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, najlepiej użyć w ciągu: składnik A 12 miesięcy od daty produkcji składnik B 12 miesięcy od daty produkcji
 • zestaw 413 kg: składnik A beczka 211 kg, składnik B beczka 202 kg

allegati