categorie

Sika - Membrana impermeabilizzante Sikaplan WP 6110-15H

fabbricante: Sika

categoria: SIKA - prodotti chimici per l'edilizia

N. prodotto: 33560

Un multiplo del numero ordinato: 1 Aggiungi al carrello

Aggiungi agli Appunti Chiedi un prodotto Segnala un errore nella descrizione L'acquisto a rate è disponibile a partire da 100 PLN di valore del prodotto o dall'intero ordine. Il leasing è disponibile a partire da 369 PLN del valore del prodotto

prezzo su richiesta

prezzo di listino
unità netta
34.49EUR
per m2
prezzo promozionale
unità netta
31.59EUR
per m2
minimo commerciale
quantità del prodotto
30.00 m2
unità
commercio
30.00 m2
prezzo totale
listino prezzi netto
1,034.72EUR
per 30.00 m2
prezzo totale
rete promozionale
947.82EUR
per 30.00 m2
prezzo di listino
unità lorda
42.42EUR
per m2
prezzo promozionale
unità lorda
38.86EUR
per m2
minimo commerciale
quantità del prodotto
30.00 m2
unità
commercio
30.00 m2
prezzo totale
listino prezzi lordo
1,272.71EUR
per 30.00 m2
prezzo totale
promozionale lordo
1,165.82EUR
per 30.00 m2

Descrizione del prodotto

Sikaplan WP 6110-15H (Trocal A 1.5 mm) to jednorodna membrana hydroizolacyjna na bazie plastycznego PCW.

Cechy

 • wysoka wytrzymałość na rozciąganie i wydłużalność
 • wysoka odporność na proces starzenia
 • wysoka stabilność wymiarów
 • odporność na związki bitumiczne i oleje
 • wysoka elastyczność w niskich temperaturach
 • możliwość montażu na wilgotnych i mokrych podłożach
 • nie odporna na wysoce lotne pochodne ropy naftowej (np. benzyna, nafta)
 • możliwość zgrzewania gorącym powietrzem
 • nie odporna na UV

Zastosowanie

Produkt znajduje zastosowanie w hydroizolacji na wtórnym zabezpieczeniu zbiorników z ropą naftową, wykonaniu szczelnych wykładzin kanałów i oczek wodnych, ochronie wód gruntowych w obiektach infrastruktury transportowej (drogi i kolej), izolacji przeciwwodnej płyt mostowych, hydroizolacji fundamentów w środowisku wody gruntowej zanieczyszczonej olejami.

Dane techniczne

 • wygląd gładka membrana hydroizolacyjna, niezbrojona o gładkiej powierzchni  
 • ciężar 1,98 kg/m2
 • grubość 1,50 mm (-5/+ 10%; wg PN-EN 1849-2)
 • równość krawędzi ≤ 75 mm/10 mm (wg PN-EN 1848-2)
 • masa powierzchniowa 1,92 kg/m2 -5/+10% (wg PN-EN 1849-2)
 • rozszerzalność termiczna 190x10-6 1/K(±50x10-6) (wg ASTM D 696-91)
 • wodoprzepuszczalność < 10-7 m3 x m-2 x d-1 (wg PN-EN 14150)
 • wodoszczelność (24 h/60 kPa) spełnia (wg PN-EN 1928 B)
 • wytrzymałość na rozciąganie podłużnie: 20,0 N/mm2 (± 5,0) ≥ 15,0 N/mm2 (wg PN-EN 12311-2), poprzecznie: 20,0 N/mm2 (± 5,0) ≥ 15,0 N/mm2 (wg PN-EN ISO 527–1/3/5; PN-EN 12311-2)
 • wytrzymałość na rozdzieranie: podłużnie ≥ 40 kN/m, poprzecznie 40 ≥ kN/m (wg PN-ISO 34 metoda B; V=50 mm/min)
 • wydłużenie: podłużnie ≥ 280%; poprzecznie ≥ 280% (wg PN-EN ISO 527 – 1/3/5; PN-EN 12311-2)
 • odporność na uderzenie ≥ 500 mm (wg PN-EN 12691)
 • wodoszczelność po starzeniu spełnia (wg PN-EN 1296 - 12 tygodni; wg PN-EN 1928 - B 24 h/60 kPa)
 • wodoszczelność po agresji chemicznej spełnia (wg PN-EN 1847, 28d/+23°C, PN-EN 1928, B 24h/60kPa)
 • kompatybilność z bitumami spełnia (wg PN-EN 1548 - 28d/+70°C; wg PN-EN 1928 A)
 • odporność na obciążenia statyczne ≥ 20 kg (wg PN-EN 12730; metoda B, 24 h/20 kg)
 • wytrzymałość na przebicie ≥ 400 N (wg PN-EN 12310-1)
 • przepuszczalność pary wodnej µ=18 000 (± 5 000; wg PN-EN 1931; +23°C/75% w.w.)
 • wytrzymałość na rozrywanie ≥ 50% (wg PN-EN 14151; D=1,0 m)
 • przebicie statyczne 2,30 kN (wg PN-EN ISO 12236; ± 0,25)
 • zachowanie w niskich temperaturach ≤ 20°C (wg PN-EN 495-5)
 • odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych - wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie po badaniu ≥ 75% (wg PN-EN 12224), 350 MJ/m2; (wg PN-EN ISO 527-3/5/1)
 • odporność na degradację mikrobiologiczną - zmiana wytrzymałości na rozciąganie ≤ 10%, zmiana wydłużenia ≤ 10% (wg PN-EN 12225; PN-EN ISO 527-3/5)
 • odporność na utlenianie: zmiana wytrzymałości na rozciąganie ≤ 10%; zmiana wydłużenia ≤ 10% (wg PN-EN 14575; PN-EN ISO 527-3/5)
 • wytrzymałość złącza ≥ 800 N/50 mm (wg PN-EN 12317-2)
 • reakcja na ogień klasa E (wg PN-EN ISO 11925-2)
 • odporność na penetrację korzeni spełnia (wg PN-EN 14416:2002)
 • temperatura podłoża przy aplikacji od 0°C do +35°C, temperatura otoczenia od +5°C do +35°C
 • warunki składowania: rolki muszą być składowane w oryginalnych opakowaniach, w pozycji poziomej, w suchych i chłodnych warunkach; chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu, śniegu, lodu
 • szerokość 2 m
 • długość 15 m

allegati