categorie

Sika - Membrana impermeabilizzante Sikaplan WP 1100-20HL

fabbricante: Sika

categoria: SIKA - prodotti chimici per l'edilizia

N. prodotto: 33495

Un multiplo del numero ordinato: 1 Aggiungi al carrello

Aggiungi agli Appunti Chiedi un prodotto Segnala un errore nella descrizione L'acquisto a rate è disponibile a partire da 100 PLN di valore del prodotto o dall'intero ordine. Il leasing è disponibile a partire da 369 PLN del valore del prodotto

prezzo su richiesta

prezzo di listino
unità netta
16.84EUR
per m2
prezzo promozionale
unità netta
15.43EUR
per m2
minimo commerciale
quantità del prodotto
44.00 m2
unità
commercio
44.00 m2
prezzo totale
listino prezzi netto
740.94EUR
per 44.00 m2
prezzo totale
rete promozionale
678.75EUR
per 44.00 m2
prezzo di listino
unità lorda
20.71EUR
per m2
prezzo promozionale
unità lorda
18.97EUR
per m2
minimo commerciale
quantità del prodotto
44.00 m2
unità
commercio
44.00 m2
prezzo totale
listino prezzi lordo
911.36EUR
per 44.00 m2
prezzo totale
promozionale lordo
834.86EUR
per 44.00 m2

Descrizione del prodotto

Sikaplan WP 1100-20HL to elastyczna, jednorodna membrana hydroizolacyjna na bazie polichlorku winylu (PCW-P), z warstwą wierzchnią. Produkt znajduje zastosowanie jako izolacja przeciwwodna konstrukcji podziemnych i tuneli.

Cechy

 • wysoka odporność na proces starzenia
 • dzięki żółtej warstwie wierzchniej łatwiej stwierdzić ewentualne uszkodzenia izolacji (widoczna jest wtedy ciemna warstwa spodnia)
 • bez plastyfikatorów DEHP (DOP), bazująca na materiałach naturalnych
 • zoptymalizowana elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie i wielokierunkowa wydłużalność
 • elastyczna w niskich temperaturach
 • wysoka odporność na oddziaływania mechaniczne
 • nadaje się do kontaktu z kwaśną, miękką wodą i środowiskiem alkalicznym
 • zgrzewana gorącym powietrzem
 • odporna na przerastanie korzeni i mikroorganizmy
 • możliwość montażu na wilgotnych i mokrych podłożach
 • samogasnąca w trakcie pożaru
 • odporna na UV podczas montażu

Dane techniczne

 • wygląd powierzchnia gładka, warstwa wierzchnia żółta; warstwa spodnia ciemnoszara
 • grubość efektywna 2,00 mm (-5/+10%) razem z warstwą wierzchnią (wg PN-EN 1849-2)
 • masa na jednostkę powierzchni 2,56 kg/m2 (-5/+10%; wg PN-EN 1849-2; )
 • wytrzymałość na rozciąganie: 17,0 MPa (± 2,0) podłużnie; 16,0 MPa (± 2,0)  poprzecznie (wg PN-EN ISO 527, PN-EN 12311-2)
 • wydłużenie przy zerwaniu ≥ 300 % podłużnie/poprzecznie (wg PN-EN ISO 527)
 • moduł sprężystości przy rozciąganiu ≤ 20 MPa podłużnie/poprzecznie wydłużenie pomiędzy 1% i 2%, v = 5 mm/min (wg PN-EN ISO 527)
 • wytrzymałość na rozerwanie ≥ 80% (D=1,0 m; wg PN-EN 14151)
 • odporność na przebicie (statyczne) 2,35 kN (± 0,25; wg PN-EN ISO 12236)
 • wodoszczelność przy uderzeniu (500g, metoda A) z wysokości 750 mm (wg PN-EN 12691)
 • długoterminowa skuteczność zabezpieczenia (50 h) - wodoszczelność przy 7,0 MPa (wg SIA V280/14)
 • podatność na zginanie w niskich temperaturach - brak rys w temperaturze -20°C (wg PN-EN 495-5)
 • odkształcenie termiczne - zmiana wymiarów < 2,0% podłużnie/poprzecznie (+80°C/6 h; wg PN-EN 1107-2)
 • odporność na utlenianie - zmiana wytrzymałości na rozciąganie: ≤10%, zmiana wydłużenia: ≤10% (120 d/+80°C; wg PN-EN 14575)
 • zmiana wytrzymałości na rozciąganie < 20% (podłużnie/poprzecznie); zmiana wydłużenia < 20% (podłużnie/poprzecznie); zmiana masy < 4% (50°C/8 miesięcy; SIA V280/13 i OEBV); zmiana masy < 10% (70°/360 d; wg PN-EN 14415) 
 • odporność chemiczna: roztwór nasycony wody wapiennej (ciecz testowa 2), zmiana wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia (23°C/90 d) ≤ 20% (wg PN-EN 14415); kwas siarkawy stężenie 5–6% (ciecz testowa 3), zmiana wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia ≤ 20%, podatność w niskich temperaturach (23°C/90d) - brak rys w temperaturze -20°C (wg PN-EN 1847)
 • zmiana wytrzymałości na rozciąganie ≤ 15%; zmiana wydłużenia ≤ 15% 16 tygodni (wg PN-EN 12225)
 • reakcja na ogień klasa E (wg PN-EN 13501–1;  PN-EN ISO 11925–2)
 • odporność złącza na ścinanie - uszkodzenia pojawiają się poza spoiną (wg PN-EN 12317-2); odporność złącza na odrywanie ≥ 6,0 N/mm (wg PN-EN 12316-2)
 • temperatura użytkowania od -10°C do +35°C
 • maksymalna temperatura cieczy +35°C
 • przy zachowaniu prawidłowych warunków składowania czas przydatności do użycia produktu wynosi 5 lat
 • warunki składowania: rolki muszą być składowane w oryginalnych opakowaniach, w pozycji poziomej, w suchych i chłodnych warunkach; chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu, śniegu, lodu
 • szerokość 2,20 m
 • długość 20,00 m

allegati